• Imprimeix

Formació contínua

Per desenvolupar eficientment la seva tasca professional, els membres dels cossos de policia han de preparar-se permanentment, actualitzar els seus coneixements i millorar les seves competències.

La formació contínua no està vinculada a cap procés selectiu però proporciona coneixements específics amb una aplicabilitat directa sobre les funcions del lloc de treball, així com una formació de context que repercuteix en la millora professional.

Les activitats de formació contínua es classifiquen alhora en diversos àmbits temàtics: