• Imprimeix

Curs d'inspector/a de policia

Destinat a: membres dels cossos de policia de Catalunya aspirants a la categoria d'inspector/a.

1a part: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017

2a part: del 18 de setembre de 2017 al 15 de març de 2018

Codi: 2017/20.104.00115(O)

Objectiu

Capacitar l'aspirant a inspector/a de policia perquè assoleixi les competències de comandament de l'escala executiva.

Programa

 • Mòdul 1. Seguretat. Direcció i coordinació de dispositius de seguretat
 • Mòdul 2. Organització. Gestió de l'estratègia 
 • Mòdul 3. Coneixement de l'entorn
 • Mòdul 4. Competències de relació i del comandament. Direcció de persones  

 

L'alumnat realitzarà 30 crèdits ECTS d'un màster, que representen 750 hores del treball personal per a l'estudiant, de les quals 200 hores seran de classes teoricopràctiques presencials.

Organització

Durada: 340 hores

Places: 22

Dates i horari marc:

 • 1a part: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017, de 8.30 h a 19 h
 • 2a part: del 18 de setembre de 2017 al 15 de març de 2018, de 8.30 h a 20.30 h

 

Llocs de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i Universitat de Barcelona

Inici i presentació del curs: dilluns 26 de juny, a les 9 h, al Centre de Lideratge de l'ISPC (aula F004, edifici F)

Diploma: d'aprofitament

Inscripcions

Inscripció oberta

Per inscriure-s'hi els membres de les policies locals:

 • Han d'acreditar que han superat les proves selectives per a l'accés a la categoria d'inspector/a com a funcionari/ària de carrera.
 • Cal emplenar el formulari d'inscripció que hi ha en aquest mateix apartat. 
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici del curs.

 

Documentació que cal presentar: 

 • el formulari de sol·licitud original degudament emplenat
 • el certificat d'acreditació de superació de les proves selectives   
 • còpia del DNI o passaport
 • còpia compulsada de la titulació universitària

 

Enviar-la a l'ISPC per correu postal o missatgeria i avançar-la escanejada per correu electrònic a l'adreça formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Preu

4.763,60 €

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu.
 • El número de compte de l'Institut és ES83 0182 6035 4602 0160 3192 del BBVA, SA.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15) /  formaciopolicial.ispc@gencat.cat 

Data d'actualització:  15.01.2018