• Imprimeix

Curs de formació bàsica per a policies 2018-2019

Del 3 de setembre de 2018 al 14 juny de 2019

Codi: 2018/10.100.00111(O)

Destinat a: aspirants a agent dels cossos de policia de Catalunya.

Objectiu

Capacitar l'alumne/a per a integrar-se en els cossos de policia de Catalunya i per a exercir les funcions bàsiques d'un servei policial, entès com a servei públic i d'acord amb un concepte ampli de seguretat, reforçant la transmissió de valors.

Organització

Places: 800

Durada: 1.282 hores

Dates: del 3 de setembre de 2018 al 14 de juny de 2019

Horari marc: de 8.45 h a 18 h

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès)

Diploma: d'aprofitament

Programa

 • Mòdul 1. Policia i democràcia
 • Mòdul 2. Policia i societat catalana
 • Mòdul 3. Policia de prevenció i seguretat
 • Mòdul 4. Policia de trànsit
 • Mòdul 5. Policia judicial i d'investigació
 • Mòdul 6. Policia administrativa
 • Mòdul 7. Formació transversal

Inscripcions

L’ajuntament respectiu ha d'enviar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:

 • Si no ha finalitzat el procés selectiu d’agents:
  • el formulari de preinscripció per a la reserva de places
  • data límit: 6 d’abril

 

 • Si ja ha finalitzat el procés selectiu d’agents:
  • el formulari d’inscripció a una activitat formativa
  • el certificat que acrediti la superació de les proves selectives per a l’accés a agent de policia
  • data límit: 28 de maig          

 

 • Preu: activitat gratuïta
 • Tots els documents s'han de signar electrònicament i enviar-los per correu electrònic a formaciopolicial.ispc@gencat.cat
 • Perquè sigui vàlid el formulari d'inscripció al curs, és imprescindible que estigui signat en l'apartat d'autorització d'assistència.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds d'inscripció i els certificats com a màxim el 28 de maig.
 • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l’Institut no hagi rebut aquesta documentació i convoqui l’alumnat a la presentació del curs.
 • No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.

Més informació

Tel. 93 567 51 18   /   93 567 40 15

formaciopolicial.ispc@gencat.cat

Data d'actualització:  12.07.2018