• Imprimeix

Curs de formació bàsica per a policies 2017-18

Acte de cloenda i lliurament de diplomes, dijous 5 de juliol, a les dotze del migdia

Del 2 d'octubre de 2017 al 5 de juliol de 2018

tirada de gorres 2018

Sala de premsa d'Interior

255 nous policies locals s'han graduat avui a l'ISPC

[05.07.18]

Aspirants a agent de les policies locals de Catalunya que hagin superat la fase 1 del procés selectiu per a l'accés a aquesta categoria.

Capacitar l'alumnat per a integrar-se en els cossos de policies locals de Catalunya i per exercir les funcions bàsiques d'un servei de policia, entès com a servei públic, d'acord amb un concepte ampli de seguretat i reforçant la transmissió de valors.

 • Mòdul 1. Policia i democràcia
 • Mòdul 2. Policia i societat catalana
 • Mòdul 3. Policia de prevenció i seguretat
 • Mòdul 4. Policia de trànsit
 • Mòdul 5. Policia judicial i d'investigació
 • Mòdul 6. Policia administrativa
 • Mòdul 7. Formació transversal

Codi: 2017/10.100.00111(O)

Places: 300

Durada: 1.282 hores

Dates: del 2 d'octubre de 2017 al 5 de juliol de 2018

Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès

Diploma: d'aprofitament

Abans del 28 d’abril de 2017 l’ajuntament respectiu ha d’enviar a l’Institut:

 • Si no ha finalitzat el procés selectiu d’agent, la sol·licitud de preinscripció
 • Si ha finalitzat el procés selectiu d’agent:
  • La sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa
  • El certificat que acrediti la superació de les proves selectives per a l’accés a la categoria d’agent de policia

           En aquest mateix apartat trobeu els enllaços que obren aquests documents.

 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals i els certificats abans no acabi el termini d'inscripció.
 • No es pot formalitzar cap inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • No es considerarà definitiva la inscripció fins que l’Institut no hagi rebut aquesta documentació i convoqui l’alumnat a la presentació del curs.

 

La data límit del procés selectiu finalitzat i del termini d'inscripció és el 20 de juny de 2017

Preu: curs gratuït

Data d'actualització:  05.07.2018