• Imprimeix

Formació bàsica

Destaca en aquest apartat el Curs de formació bàsica per a policies, que té caràcter selectiu per a l'accés als cossos de policia de Catalunya i té l'objectiu de capacitar l'aspirant a agent per exercir les funcions bàsiques d'un servei policial.

La formació bàsica també inclou els cursos adreçats a vigilants municipals, a agents en règim d'interinatge en una policia local, o bé a altres col·lectius, per tal de proporcionar-los els coneixements jurídics i tècnics elementals per dur a terme la seva tasca professional.