L'Escola de Policia organitza les activitats formatives adreçades als cossos policials de Catalunya, és a dir la Policia de la Generalitat–Mossos d'Esquadra i les policies locals.

També s'hi formen els vigilants municipals i auxiliars de policia local, així com els integrants d'altres estructures professionals amb funcions de seguretat pública al servei de les institucions pròpies de Catalunya.