• Imprimeix

Formació

Una finalitat essencial de l'Institut és formar els membres dels serveis de seguretat públics o privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; de protecció civil, i de vigilància, control i protecció ambientals.

Per això cal detectar, en col·laboració amb les organitzacions d'origen, les necessitats formatives dels diversos col·lectius professionals, i també dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació i revisió tècnica sobre la qualitat de la formació.

L'Institut programa i du a terme la formació bàsica, contínua, per a la promoció i el comandament, per a l'especialització i per a l'habilitació d'aquests col·lectius: els continguts, les metodologies didàctiques i el perfil del professorat s'adeqüen a les necessitats específiques de cadascun.