• Imprimeix

Publicat en castellà l'estudi sobre casos reals d'ús d'arma de foc a la policia

El llibre presenta els resultats d'un treball de recerca de dos anys (2014-2015), per a la millora de la formació en aquesta matèria

12/01/2018 09:01
coberta
  • L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), en col·laboració amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PGME) i el Departament d’Interior, ha dut a terme un estudi sobre casos reals d’ús de l’arma de foc a partir d’actuacions viscudes per policies en circumstàncies de risc greu per a la vida, que han relatat voluntàriament la seva experiència.
  • Una primera activitat de divulgació d'aquest treball va ser la Jornada organitzada el 15 de setembre passat a l’ISPC, on van participar tres experts i autors de referència per al present estudi i es van escoltar les vivències de tres membres de la PGME, en representació de tots els companys que hi van participar com a testimonis.

 

Les actuacions d’agents de policia en enfrontaments armats tenen implicacions rellevants, tant en el terreny professional com en el personal, així com un important ressò social.

Per la importància que té una bona formació en aquests casos, s’ha considerat indispensable disseminar els resultats d’aquest estudi, especialment adreçat a monitors i instructors de tir i docents en procediments policials, ja que són els encarregats de formar les nostres policies. L’ISPC vetlla sempre per la millora contínua de tota la formació que es programa anualment, i també —com no pot ser d’altra manera— de la formació sobre la qüestió que tracta aquest estudi.

També es vol fer extensible aquest treball als diversos cossos policials i a l’estament judicial. Els motius són clars en relació amb els cossos policials i, amb relació a l’entorn judicial, cal apuntar que aquest és el responsable últim de determinar si, des d’un punt de vista legal, l’agent ha actuat conforme a dret. 

El primer capítol del llibre ens posa en antecedents tant del marc legal i la normativa com de la formació en aquesta matèria. En el segon capítol es troba el nucli de l’estudi, és a dir, l'anàlisi dels casos reals: origen i objectius, subjectes i mètodes, descripció de les reaccions psicofísiques i les respostes tècniques dels policies davant d'aquestes situacions extremes, interpretació dels resultats finals, amb unes conclusions i propostes concretes per a la formació. El tercer capítol inclou la valoració jurídica d'aquest tipus de casos i la jurisprudència existent.

A les conclusions del llibre s'exposen les línies futures d'actuació per a la millora de la formació en procediments policials i tir, així com d'ampliació de la recerca en aquest tema. Finalment els annexos recullen, entre d'altres, la descripció dels 28 casos reals analitzats i les propostes de formació dels policies que han viscut aquests casos.

Aquest estudi l’ha dut a terme un grup multidisciplinari d’autors: Remei Linares, inspectora en cap de l’Àrea d’Avaluació, i Carles Valero, caporal en cap de la Unitat d’Armes, de la PGME; Josep L. Florensa, advocat i responsable d’Afers Penals del Departament d’Interior; Manel Jovani, sotsinspector de la PGME i sotscap de l’Àrea d’Instructors de Policia, i Jordi Vilardell, doctor en psicologia i responsable del Centre de Lideratge de l’ISPC.

Traduït de l'original en català publicat ara fa un any, com a núm. 4 de la col·lecció "Segments de Seguretat"