• Imprimeix

Informació sobre l'allotjament a la residència de l'ISPC per a l'alumnat del Curs de formació bàsica per a policies 2018-19

Publicada la llista d'alumnes admesos a la residència i alumnes en llista d'espera [20.07.18]

20/07/2018 14:07

Adjudicació de places

S’ha realitzat d’acord amb els criteris establerts a la Instrucció núm. 3/2005, de 20 de setembre de 2005, sobre l’assignació de places d’allotjament de la residència, que determina l'ordre d’assignació següent:

  • primer criteri (a): nombre de persones sense ingressos a càrrec de la persona sol·licitant
  • segon criteri (b): lloc de residència habitual (distància en km fins a l’ISPC)

 

Termini de presentació de sol·licituds d'allotjament: 18 de juliol 

La residència de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és un equipament destinat a l'allotjament d'alumnes aspirants i membres dels cossos de seguretat i d’emergències.

El dilluns 3 de setembre s’inicia el Curs de formació bàsica per a policies 2018-19. En aquesta edició el nombre d’alumnes serà molt superior a les darreres edicions i, per tant, la previsió de sol·licituds d’allotjament a la residència d’alumnes és més elevada.

Per racionalitzar l’assignació d’allotjament entre les persones demandants, és necessari establir un termini màxim de presentació de sol·licituds, així com la data de resolució de l’admissió d’aspirants, a fi que aquests tinguin coneixement amb temps suficient de la seva admissió o no.

Per aquest motiu, cal tenir present:

  1. La data límit per a presentar la sol·licitud d'allotjament a la residència és el dimecres 18 de juliol.
  2. No és confirmarà l’assignació d’allotjament a la residència fins a la publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos, que es farà el divendres 20 de juliol en aquesta pàgina web.
  3. En el supòsit que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de llits disponibles, s’assignaran les places d’acord amb el criteris establerts a la Instrucció 3/2005, de 20 de setembre de 2005, sobre l’assignació de places d’allotjament de la residència.
  4. Les persones que no obtinguin plaça a la residència restaran en llista d’espera i, en el cas que hi hagi alguna baixa, podran optar a una plaça segons l’ordre de prelació.