Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Tràmits  > Examen lliure CT nivell avançat prevenció incendis

Enllaços relacionats

Examen lliure per a obtenir la certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d'incendi

MOLLET DEL VALLÈS, DIJOUS 2 D'OCTUBRE DE 2014

Codi de l'examen: 2014/98.200.00341(O)

Termini de presentació de sol·licituds: divendres 12 de setembre.Objecte de la convocatòria

Atorgar la certificació tècnica de nivell avançat de prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'acord amb la reglamentació tècnica en aquesta matèria.

Amb la qualificació d'apte/a en aquest examen s'obté la certificació amb la qual es pot tramitar a la DGPEIS l'habilitació com a tècnic/a de nivell avançat, dins l'àmbit de la intervenció administrativa de la Generalitat (Llei 3/2010, de 18 de febrer), en el supòsit que aquest/a tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis (Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer).


 

Requisits de participació a la convocatòria

Poden participar-hi les persones amb titulació universitària de primer o segon cicle de tipus cientìfic o tècnic que, a més, reuneixin els requisits següents:

  • Haver assistit a un curs de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d'incendi, amb el contingut formatiu establert a l'annex 2 de l'Ordre INT/22/2013, impartit per personal amb demostrada formació i experiència.
  • O bé haver assistit a un curs de nivell avançat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) sense haver obtingut el diploma d'aprofitament però acreditant l'assistència mínima. Excepcionalment, i a l'efecte d'aquest requisit, poden concórrer a la convocatòria les persones que acreditin haver assistit al Curs d'inspecció i control en matèria de prevenció d'incendis (nivell 3) realitzat a l'ISPC de l'11 de novembre de 2008 al 31 de març de 2009.
  • No haver esgotat el nombre màxim de convocatòries d'exàmens lliures de nivell avançat a les quals tenen dret a presentar-se (Ordre INT/22/2013).

 

Organització

Data: dijous 2 d'octubre de 2014

Horari: de 15 h a 19.30 h

Lloc: Escola de Bombers i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès 

Diploma: d'aprofitament

Contingut i estructura de l'examen: la prova constarà de dues parts, de caràcter eliminatori; per aprovar l'examen cal superar les dues parts.

  • 1a part: prova tipus test
  • 2a part: preguntes curtes obertes

 

Inscripcions

  • El termini d'inscripció s'acaba el divendres 12 de setembre de 2014.
  • Cal emplenar el full de sol·licitud d'inscripció i enviar l'original a l'ISPC per correu postal, missatgeria... Però també cal avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic a formacio.bombers.ispc@gencat.cat 
  • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.

 

Taxa

44,10 €

  • L'import de la taxa s'ha d'abonar abans de la data de l'examen mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és ES61.2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Banc, SA.
  • A l'hora de fer l'ingrés cal indicar com a beneficiari: Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i com a concepte: inscripció a l'examen 341/14.

 
 
Data d'actualització: 08.07.2014