• Imprimeix

TARGET

Training Augmented Reality Generalised Environment Toolkit (2015-2018)

L'Escola de Policia, present a la 14a edició de la Research and Science Conference: Innovations in Law Enforcement

budapest1
budapest2

Del 28 al 30 novembre, National University of Public Service, Budapest

Aquesta setmana ha tingut lloc la Research and Science Conference: Innovations in Law Enforcement, organitzada per l'agència europea CEPOL.

En la seva 14a edició, enguany s'ha focalitzat la temàtica en la implicació de les innovacions en els serveis de policia, tant des del punt de vista de la mateixa professió i la formació policials, com des del punt de vista de la ciutadania, com a beneficiària potencial d'aquestes innovacions.

Els organitzadors de les jornades han convidat a participar representants d'aquests àmbits, que treballen preferiblement en recerques empíriques o estudis acadèmics innovadors.

La comissària en cap de l'Escola de Policia, Alícia Moriana, i la responsable de Recerca de l'Escola de Policia, Lola Vallès, han participat en aquestes jornades internacionals i han presentat una ponència sobre el projecte europeu del TARGET, exposant els treballs de camp i els avenços fets des de l'inici del projecte.

Més informació al web del CEPOL

 

16 i 17 de novembre de 2017

Les jornades, Security Research Event, estan organitzades per la Comissió Europea amb la col·laboració, aquest 2017, de l'Acadèmia Estoniana de Ciències de la Seguretat.

Dos representants de l'ISPC assisteixen a aquestes jornades per participar en tallers pràctics on presenten els escenaris de casos treballats per al projecte TARGET.

tallin

Del 9 a l'11 d'octubre de 2017, a l'ISPC

Diversos socis del projecte fan una estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb l'objectiu de provar la versió del joc de simulació mitjançant realitat augmentada i un exercici pràctic.

Les observacions són conduïdes per personal de l'ISPC i personal formador de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

L'objectiu és veure l'ambientació i les capacitats de la realitat augmentada i com es podria utilitzar això per a pràctiques formatives des del punt de vista de l'usuari final, així com detectar defectes, elements que cal millorar, etc.

hololens

Instructors a l'exercici pràctic amb tecnologia d'hololens

L'ISPC organitza la 5a reunió internacional del projecte TARGET, del 12 al 16 de juny de 2017

Durant aquesta setmana té lloc una reunió internacional amb tots els socis del projecte, a l’ISPC i al Departament d’Interior.

Els tres primers dies es duen a terme al Departament d’Interior i es destinen a tractar aspectes generals del projecte, a avaluar la feina feta fins a l’actualitat i a organitzar la dels propers mesos. És en aquesta primera meitat de la reunió quan els socis tecnològics presenten la 1a versió del simulador.

Els dos dies restants es dediquen a revisar l’escenari que lidera l’ISPC i a provar la 1a versió de la tecnologia a les instal·lacions de l’ISPC.

Aquest projecte de recerca i innovació de la Unió Europea reuneix l'experiència de 16 organitzacions procedents de 9 Estats membres.

El TARGET arrenca el maig de 2015 i es posa en marxa formalment a la reunió (París, 3-5 de juny) de representants de la indústria de seguretat i defensa, de les PIME, dels professionals de la seguretat i diverses institucions europees acadèmiques i de recerca.

El TARGET proporcionarà una plataforma paneuropea conjunta de jocs seriosos amb continguts, eines i tècniques per a la formació i l'avaluació de les habilitats i les competències dels professionals de la seguretat que intervenen en situacions crítiques i donen la primera resposta davant de l'emergència:

 • policia (incloses les unitats de lluita contra el terrorisme i la policia de fronteres)
 • bombers
 • serveis d'emergències mèdiques
 • protecció civil o
 • operadors d'infraestructures crítiques

 

Impacte esperat

La recerca sobre aquest tema hauria de portar al desenvolupament de plans i programes de formació, solucions i eines de joc serioses, programes informàtics i en xarxa, per a representar i imitar la realitat, fins i tot els reptes i processos de presa de decisions.

Els resultats d'aquest projecte s'haurien d'utilitzar per a la formació del personal sobre situacions de molt estrès, material molt sensible o els desafiaments que plantegen les noves evolucions tecnològiques.

reunió paris

Les experiències de mixed-reality (realitat combinada) submergiran l'alumnat en activitats formatives de tipus operatiu, tàctic i d’estratègies de comandament, amb escenaris que inclouran incidents amb armes de foc tàctiques, protecció de béns, grans manifestacions, ciberatacs i incidents NRBQ. Els participants en la formació utilitzaran armament real / d’entrenament, equips de ràdio, software de comandament i control, eines de suport a la presa de decisions, centres de comandament reals i vehicles.

Els continguts socials i ètics tindran un paper molt important en tots els aspectes del projecte. Quan no es pugui disposar de la informació de la font real, aquesta serà substituïda per l’AVR (Augmented / Virtual Reality – multimedia, synthetic role players). El TARGET proporcionarà una simulació d’AVR extremadament real i flexible, amb una extensa gamma d’escenaris dinàmics i variables. El resultat final serà un programa de formació amb un elevat grau d’immersió, amb què s'aconseguiran unes experiències de formació superior i més efectives per als professionals de la seguretat que actuen en situacions crítiques.

La plataforma Open TARGET proporcionarà mètodes que facilitin l’adaptació a diversos estàndards per tal d’integrar les simulacions tècniques i la tecnologia AVR amb l’actual equipament dels professionals de la seguretat i es podrà customitzar a les llengües locals, als contextos jurídics nacionals, a les estructures organitzatives, als procediments estàndards establerts i a les regulacions de les TIC. També permetrà el monitoratge en temps real d’individus i d’equips. Així mateix facilitarà la realització de formacions conjuntes entre diverses organitzacions de la UE i actuarà com un repositori dels jocs i un entorn segur per a les organitzacions autoritzades per compartir el material formatiu i maximitzar la reutilització i l’eficiència en el desenvolupament d’exercicis de formació complexos.

El TARGET combinarà les activitats de formació, el desenvolupament de continguts formatius i l’experiència tecnològica, serà codirigit pels usuaris -centres de formació en seguretat i emergències- i tecnòlegs, principalment PIME. Es desenvoluparan i posaran a prova dues versions consecutives del TARGET Solution mitjançant el diàleg entre usuaris i tecnòlegs. L’ecosistema TARGET permetrà un impacte sostenible, la captació comercial i les sinergies en l'àmbit de la Unió Europea.

 • ARTTIC (França)
 • ATRISC (França)
 • Cleveland Fire Authority (Regne Unit)
 • Ecole Nationale Supérieure de Police (França)
 • École Normale Supérieure (França)
 • Estonian Academy of Security Sciences (Estònia)
 • Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg (Alemanya)
 • Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems (Alemanya)
 • German Police University (Alemanya)
 • Inconnect (Països Baixos)
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 • International Security Competence Centre G.m.b.H. (Àustria)
 • International Security and Emergency Management Institute (Eslovàquia)
 • Ministerio del Interior - Guardia Civil (España)
 • Université du Luxembourg i Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (Luxemburg)

Coordinador del projecte  Christian Baumhauer, ARTTIC (target-arttic@eurtd.com)

Coordinador tècnic  Dr. Roderick McCall, LIST (roderick.mccall@list.lu)

Coordinadora a Catalunya Lola Vallès, Institut de Seguretat Pública de Catalunya (lvalles@gencat.cat

 

Més info: target-coordinator@eurtd.com

Community Research and Development Information Service - CORDIS: http://cordis.europa.eu/project/rcn/194852_en.html

El TARGET rebrà 5.992.360,00 € de finançament de la Comissió Europea en el marc del programa Horitzó 2020, dels quals l’ISPC rebrà 143.750,00€ al llarg de tres anys (del maig de 2015 fins a l’octubre de 2018).

Data d'actualització:  30.11.2017