• Imprimeix

Tribunals de selecció de policies locals

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) designa les persones (titulars i suplents) que l'han de representar com a vocals en els tribunals d'oposició per a l'accés a totes les categories de policies locals i perquè participin en les funcions d'aquests tribunals.

El Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals estableix que un terç dels membres dels tribunals d'oposició ha de ser integrat per personal del Departament d'Interior i, com a mínim, una persona en representació de l'ISPC [art.8.c) del Decret 233/2002].

 

Normativa de referència