• Imprimeix

Qui som

L’equip de Selecció, Avaluació i Seguiment està integrat per personal funcionari del cos superior de psicologia

La nostra experiència de treball és molt diversa: des de l’atenció psicològica a les víctimes, la intervenció psicològica de l’emergència, la selecció de personal dels cossos de seguretat, la docència universitària, fins a la psicologia clínica i forense.

L'equip ha contribuït al procés de desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i a la implantació del model policial de Catalunya, en el qual les policies locals han estat i són destinatàries principals del Servei.

El coneixement tècnic es basa en el bagatge de treballar amb els cossos de seguretat i d’emergències i en els estudis de qualitat per a millorar les eines i els procediments de treball, acreditats amb la norma ISO 9001-2008.

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic: ispc-seleccio@gencat.cat

quisom
Data d'actualització:  15.11.2018