• Imprimeix

Docència i estudis

Donem suport als equips de les dues escoles de l'ISPC

Participem en la docència i en la coordinació de cursos i activitats de l'Escola de Policia i de l'Escola de Bombers i Protecció Civil

  • Formació de capacitació: formació i avaluació de les competències clau (personals i socials) en els cursos selectius d'accés i de promoció als cossos de policia, de bombers i de protecció civil de Catalunya
  • Formació contínua: cursos d'atenció psicològica a víctimes, cursos de gestió de l'estrès de l'actuant, etc.
  • Formació complementària: tallers i seminaris per al personal formador de l'ISPC

Hem dut a terme i hem presentat diversos estudis en col·laboració amb la Universitat de Barcelona

Aquests estudis tenen l'objectiu de millorar les eines de selecció i de formació dels cossos de seguretat

  • Pòster The use of the Five Factor Model in Police asessment: catalan normative data and implications for practice” al Congres Internacional 14 th European Conference on Psychological Assessment, a Lisboa el juliol de 2017.
  • Pòster Burnout symptoms can be predicted by personality traits and psychopathology in a sample of Catalan police officers, a The International Society For The Study Of Individual Differences Conference, a London (Ontario, Canadà) el juliol de 2015.

 

classe
Data d'actualització:  05.06.2018