• Imprimeix

El blog de Selecció

Biofeedback per al control de l'estrès

En el CFBP 2016-17 es va fer una prova pilot per a valorar l’eficàcia de l’entrenament en relaxació mitjançant la tècnica biofeedback d'Emwave per a millorar l’afrontament a les situacions molt estressants en l’ús d’armes de foc.

L'anàlisi de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) és una tècnica cada cop més emprada en l'àmbit clínic i també s'ha proposat com a mesurador indirecte del nivell d'estrès.

És en aquest marc que s'ha realitzat el present treball, intentant gestionar de manera més efectiva el nivell d'estrès de l'alumnat mitjançant el control de la respiració i la concentració, alhora que el subjecte va rebent informació immediata del seus avenços en la relaxació i en el seu nivell de coherència de la VFC.

Per mesurar la VFC de l'alumnat s'ha utilitzat l'aplicació informàtica Emwave, amb la qual s'ha fet la recollida de dades i l'entrenament en biofeedback.

En la primera presa de dades els subjectes no havien rebut cap mena d'entrenament: participaven en una simulació policial molt estressant al bulevard de l'ISPC amb instructors de l'Escola de Policia. La situació que havien d'afrontar era la mateixa per a tothom i tenia la mateixa durada. Un cop finalitzada aquesta simulació, abans de 30 segons, el subjecte començava a intentar relaxar-se seguint les indicacions d'entrenament en coherència del programa Emwave. En aquell moment es feia la primera presa de dades (cada 2 minuts i fins arribar a 6 minuts) de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) mitjançant l'Emwave, amb mesures del nivell de coherència baix, mitjà o alt.

Finalment, i després de dues sessions d'entrenament en relaxació, es va fer una nova simulació policial molt estressant similar a la que havien fet inicialment. Es va seguir el mateix procés en la recollida de dades que en la primera simulació, i abans de 30 segons han iniciat la relaxació seguint les indicacions d'entrenament en coherència del programa Emwave, com en la primera presa de dades, i també s'han recollit les dades seguint els mateixos paràmetres.

Resultats

S’ha observat una millora de la gestió de l’ansietat dels alumnes al millorar la coherència VFC en la franja alta. Qualitativament parlant, els subjectes també han descrit:

  • més sensació d’autocontrol
  • consciència i aprenentatge en la relaxació, la respiració i la concentració
  • generalització de les tècniques de control de la respiració a altres situacions de vida quotidiana
  • facilitat de l’aprenentatge amb l’estil del videojoc

Valoració

L'ús de l'Emwave pot ser positiu i útil en processos formatius en què sigui important que l'alumne/a pugui millorar en la gestió del seu nivell d'estrès, especialment quan ha d’afrontar estímuls d’alt risc i nivells alt d’estrès, i quan aquesta situació estressant es repeteix en períodes curts de temps.

[05.06.18]

emwave

L'atenció plena

El ritme de vida actual és bastant frenètic, l’estrès de la vida laboral i la conciliació amb la vida familiar i personal dificulten el benestar emocional i psicològic.

A més, en aquest temps «digital», on els inputs, els missatges, els correus i la pròpia tasca dels professionals dels cossos de seguretat i d’emergències amb una gran pressió provoquen que la desconcentració sigui contínua i fa que la ment estigui més pendent del que farem en el futur que no pas en el present.

No obstant això, hi ha diversitat d'eines per a prevenir l’estrès i l’ansietat i que alhora ens ajuden a ser més creatius, com la tècnica de l'atenció plena o mindfulness.

Us recomanem l’entrevista, a «La Contra» de La Vanguardia, a Marcelo Demarzo, mestre d’atenció plena o mindfulness.

[12.05.17]

L'atenció plena combat l'ansietat i la depressió

«La Contra», La Vanguardia, 09.05.17

Recomanem: Más allá del estrés

GARCÍA CASTRO, Tomás. Más allá del estrés. Madrid: Bubok Publishing, SL, 2011. 386 p. ISBN 978-84-9009-823-3

Más allà del estrés és queda a mig camí entre una novel·la policíaca i de ciència-ficció i un compendi sobre psicologia i estrès. L'autor —tinent de la Guàrdia Civil, tècnic superior en prevenció de riscos laborals i especialista en ergonomia i psicosociologia aplicada— aprofundeix en molts aspectes relacionats amb l'ansietat, l'estrès perllongat i la tasca policial com són l’addicció a la feina, la conciliació laboral i familiar, el lideratge, l'assetjament psicològic, la relació amb els comandaments, la pròpia salut dels agents, la assistència a la ciutadania amb necessitats especials, etc.

La singularitat del llibre és que tots aquest aspectes es tracten a través de la història fictícia d’Andrés Albero, inspector de policia de quaranta-set anys, amb més de vint anys de servei, obès, amb hàbits poc saludables, amb taquicàrdia, etc.

Al llarg de la novel·la, García Castro desenvolupa una trama amb trets del gènere detectivesc i fantàstic, arrodonit amb una reflexió teòrica i tècnica de la prevenció de l'estrès i dels riscos laborals inherents a la tasca dels cossos i forces de seguretat.

[29.10.15]

Com podem afrontar l'estrès en una entrevista de selecció?

L’estrès fa que el cor ens bategui més fort, s'acceleri la respiració i que suem. Molts de nosaltres percebem l’estrès com l'element clau que ens pot portar al fracàs en les nostres actuacions, com pot ser una entrevista de selecció. Però, i si li donem la volta? I si, en comptes de veure l’estrès com un enemic que ens ho pot arravatar tot, veiem l'estrès com quelcom positiu, com un instrument que ens pot ajudar a superar els principals obstacles dels nostres reptes o objectius?

Kelly McGonigal, psicòloga de la salut i professora de la Universitat d’Stanford, ens presenta en aquesta ponència una forma de convertir l’estrès en una eina per millorar el nostre rendiment i superar els obstacles que se’ns plantegen. Dins del cicle de conferències de les TED Talk, McGonigal aposta per positivitzar l’estrès, allò que amb les seves mateixes paraules seria "canviar el vell paradigma de l'estrès, entès com una relíquia inútil dels nostres instints animals, per reemplaçar-la pel concepte que l'estrès, en realitat, ens fa socialment intel·ligents i és el que ens permet ser plenament humans.”

[01.04.15]

Informació relacionada

La síndrome d'esgotament professional

El Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment i l'IDLab-UB presenten un pòster de l'estudi sobre la síndrome d'esgotament professional [30.07.15]

Des de fa tres anys, el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment de l'ISPC col·labora amb el Laboratori de diferències individuals de la Universitat de Barcelona (IDLab-UB), en una línia d'investigació relacionada amb els descriptors de personalitat de policies a Catalunya, amb la finalitat d'ajustar i millorar la formació d'aquests cossos i perfeccionar les nostres eines de selecció i d'avaluació.

El darrer estudi, fruit d'aquesta col·laboració, s'ha presentat a la conferència bianual de la International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) el 29 de juliol a London (Ontario, Canadà). 

En concret, l'estudi aprofundeix en la síndrome d'esgotament professional (burnout) analitzant els factors de protecció psicològica d'una activitat professional tan estressant com és la de policia. De l'estudi es desprèn que s'han d'adoptar mesures de prevenció al llarg de la carrera professional de l'agent de policia i, molt especialment, mitjançant la formació i l'actualització permanents, així com els controls psicològics preventius per a l'ús d'armes de foc, entre d'altres.  

Es posa en relleu que determinats trets de personalitat dels aspirants a policia local, observables durant la seva etapa formativa, poden indicar una predisposició a desenvolupar simptomatologia pròpia d'aquesta síndrome. 

Els resultats mostren també que les estratègies d'afrontament de què disposin els agents i/o la càrrega emocional que pateixin al llarg de la seva trajectòria professional seran factors clau en el grau d'afectació d'aquesta simptomatologia en la seva vida professional i personal.

La interpretació dels resultats d'aquest i altres estudis ja realitzats pel mateix equip posa de manifest que cal treballar i formar els policies catalans en estratègies d'afrontament de l'estrès, per ajudar a disminuir els seus efectes sobre la càrrega laboral dels agents.

El text complet del pòster està disponible en anglès.

ontario 1
Data d'actualització:  05.06.2018