• Imprimeix

El blog de Selecció

L'atenció plena

El ritme de vida actual és bastant frenètic, l’estrès de la vida laboral i la conciliació amb la vida familiar i personal dificulten el benestar emocional i psicològic.

A més, en aquest temps «digital», on els inputs, els missatges, els correus i la pròpia tasca dels professionals dels cossos de seguretat i d’emergències amb una gran pressió provoquen que la desconcentració sigui contínua i fa que la ment estigui més pendent del que farem en el futur que no pas en el present.

No obstant això, hi ha diversitat d'eines per a prevenir l’estrès i l’ansietat i que alhora ens ajuden a ser més creatius, com la tècnica de l'atenció plena o mindfulness.

Us recomanem l’entrevista, a «La Contra» de La Vanguardia, a Marcelo Demarzo, mestre d’atenció plena o mindfulness.

L'atenció plena combat l'ansietat i la depressió

«La Contra», La Vanguardia, 09.05.17

S'ha prestat suport a un total de 59 organismes de l’àmbit local i ha dut a terme l’avaluació de 776 persones, en les diferents modalitats de selecció i avaluació descrites a la infografia.

S'ha publicat un estudi realitzat en col·laboració amb investigadors del Laboratori de Diferències Individuals de la Universitat de Barcelona, en una revista internacional de reconegut prestigi: “Burnout symptoms can be predicted by personality traits and psychopathology in a sample of Catalan police officers”, Personality and Individual Differences,101:516.

S'ha elaborat i participat en el disseny i l’enregistrament del curs en format MOOC (Massive Open Online Courses): El ciutadà davant les emergències, que es pubilcarà a ISPC Obert.

S'ha participat en la formació i l’avaluació de les competències claus (personals i socials), del Curs de formació bàsica de Bombers de Barcelona.

S’han elaborat els continguts formatius del mòdul de suport psicològic a les víctimes i als actuants en situacions d'emergència. Aquests materials estan destinats a la formació dels bombers en l’atenció psicològica i emocional que necessiten les víctimes, així com l’aprenentatge del control de les reaccions emocionals per part del personal d’intervenció.

infografia 2016

GARCÍA CASTRO, Tomás. Más allá del estrés. Madrid: Bubok Publishing, SL, 2011. 386 p. ISBN 978-84-9009-823-3

Más allà del estrés és queda a mig camí entre una novel·la policíaca i de ciència-ficció i un compendi sobre psicologia i estrès. L'autor —tinent de la Guàrdia Civil, tècnic superior en prevenció de riscos laborals i especialista en ergonomia i psicosociologia aplicada— aprofundeix en molts aspectes relacionats amb l'ansietat, l'estrès perllongat i la tasca policial com són l’addicció a la feina, la conciliació laboral i familiar, el lideratge, l'assetjament psicològic, la relació amb els comandaments, la pròpia salut dels agents, la assistència a la ciutadania amb necessitats especials, etc.

La singularitat del llibre és que tots aquest aspectes es tracten a través de la història fictícia d’Andrés Albero, inspector de policia de quaranta-set anys, amb més de vint anys de servei, obès, amb hàbits poc saludables, amb taquicàrdia, etc.

Al llarg de la novel·la, García Castro desenvolupa una trama amb trets del gènere detectivesc i fantàstic, arrodonit amb una reflexió teòrica i tècnica de la prevenció de l'estrès i dels riscos laborals inherents a la tasca dels cossos i forces de seguretat.

 

L’estrès fa que el cor ens bategui més fort, s'acceleri la respiració i que suem. Molts de nosaltres percebem l’estrès com l'element clau que ens pot portar al fracàs en les nostres actuacions, com pot ser una entrevista de selecció. Però, i si li donem la volta? I si, en comptes de veure l’estrès com un enemic que ens ho pot arravatar tot, veiem l'estrès com quelcom positiu, com un instrument que ens pot ajudar a superar els principals obstacles dels nostres reptes o objectius?

Kelly McGonigal, psicòloga de la salut i professora de la Universitat d’Stanford, ens presenta en aquesta ponència una forma de convertir l’estrès en una eina per millorar el nostre rendiment i superar els obstacles que se’ns plantegen. Dins del cicle de conferències de les TED Talk, McGonigal aposta per positivitzar l’estrès, allò que amb les seves mateixes paraules seria "canviar el vell paradigma de l'estrès, entès com una relíquia inútil dels nostres instints animals, per reemplaçar-la pel concepte que l'estrès, en realitat, ens fa socialment intel·ligents i és el que ens permet ser plenament humans.”

Informació relacionada


El Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment i l'IDLab-UB presenten un estudi sobre la síndrome d'esgotament professional

Des de fa tres anys, el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment de l'ISPC col·labora amb el Laboratori de diferències individuals de la Universitat de Barcelona (IDLab-UB), en una línia d'investigació relacionada amb l'estudi dels descriptors de personalitat de policies a Catalunya, amb la finalitat d'ajustar i millorar la formació d'aquest cossos i perfeccionar les nostres eines de selecció i d'avaluació.

El darrer estudi, fruit d'aquesta col·laboració, s'ha presentat el 29 de juliol a la ciutat de London (Ontario, Canadà) en el marc de la conferència bianual de la International Society for the Study of Individual Differences (ISSID)

En concret, l'estudi aprofundeix en la síndrome d'esgotament professional (burnout) analitzant els factors de protecció psicològica d'una activitat professional tan estressant com és la de policia. De l'estudi es desprèn que s'han d'adoptar mesures de prevenció al llarg de la carrera professional dels agents de policia i, molt especialment, mitjançant la formació i l'actualització permanent, així com els controls psicològics preventius per a l'ús d'armes de foc, entre d'altres.  

Es posa en relleu que determinats trets de personalitat dels aspirants a policia local, observables durant la seva etapa formativa, poden indicar una predisposició a desenvolupar simptomatologia pròpia d'aquesta síndrome. 

Els resultats mostren també que les estratègies d'afrontament de què disposin els agents i/o la càrrega emocional que pateixin al llarg de la seva trajectòria professional seran factors clau en el grau d'afectació d'aquesta simptomatologia en la seva vida professional i personal.

La interpretació dels resultats d'aquest i altres estudis ja realitzats pel mateix equip posa de manifest que cal treballar i formar els policies catalans en estratègies d'afrontament de l'estrès, per ajudar a disminuir els seus efectes sobre la càrrega laboral dels agents.

Podeu llegir el text complet (anglès) aquí.

issid
ontario 1
Data d'actualització:  18.05.2017