• Imprimeix

Accés a la policia local

policies locals

El SAS posa a disposició de les entitats locals el coneixement expert i les metodologies més idònies per a identificar i seleccionar els candidats i els perfils professionals que tinguin les aptituds i les competències més qualificades per predir un bon acompliment en el lloc de treball ocupat.

El nostre objectiu és atendre les vostres necessitats més específiques i, amb eines objectives i rigoroses, seleccionar els millors candidats per desenvolupar el servei públic de seguretat amb voluntat i compromís envers la ciutadania.

Disposem d’un catàleg de competències professionals de referència per als cossos de seguretat i elaborem els diccionaris de competències específiques que siguin objecte de l’avaluació.

En aquest servei garantim la imparcialitat, la reserva i la confidencialitat, d’acord amb el principis que regulen l’accés a la funció pública.

Per a més informació contacteu a ispc-seleccio@gencat.cat

Perfil dels candidats

Algunes característiques que mesurarem d'un candidat a agent de policia són:

  • La responsabilitat i l'orientació a la qualitat
  • El potencial cognitiu per a resoldre problemes
  • L'orientació de servei a les persones
  • Les competències i habilitats socials i de comunicació
  • La capacitat per a treballar en equip
  • La motivació i capacitat per a incorporar-se en una estructura jerarquitzada
  • L'autocontrol emocional i la resistència a la pressió
Data d'actualització:  29.11.2016