Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Formació  > Escola de Policia de Catalunya  > Formació per a la promoció  > Curs de sotsinspector/a de policia

Curs de sotsinspector/a de policia

DEL 9 DE SETEMBRE AL 25 D'OCTUBRE DE 2013

Destinat a: membres dels cossos de policia de Catalunya aspirants a la categoria de sotsinspector/a.

 • Termini d'inscripció: fins al 21 de juny
 • Codi: 2013/20.103.00185(O)

Objectiu

Capacitar l'aspirant a sotsinspector/a dels cossos de policia de Catalunya perquè assoleixi les competències de comandament del segon nivell de l'escala intermèdia.

 

Programa

 • Mòdul 1. Seguretat. Disseny i coordinació de dispositius policials
 • Mòdul 2. Organització. Coneixement de l'organització
 • Mòdul 3. Competències del comandament. Gestió de persones
 

Organització

 • Durada: 200 hores
 • Horari marc: de 8 h a 19 h
 • Places: 13
 • Diploma: d'aprofitament
 • Lloc de realització: Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Inici i presentació del curs: dilluns 9 de setembre, a les 9 h, a l'aula H104 (edifici H)
 

Inscripcions

El termini d'inscripció s'acaba el 21 de juny de 2013.

 • Els membres del cos de Mossos d'Esquadra han de tramitar la sol·licitud d'inscripció per mitjà de la Unitat de Formació de la PG-ME de l'Escola de Policia de Catalunya.
 • Els membres dels cossos de policies locals han d'enviar directament a l'Institut el full de sol·licitud d'inscripció i acreditar la superació de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'inspector/a com a funcionari/ària de carrera.
  • Els models de sol·licitud -individual o per a entitats (més d'un alumne/a)- i el model de certificat es troben a l'apartat de Serveis > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives d'aquest web (enllaç al final d'aquest bloc).
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L'Institut ha de tenir totes les sol·licituds i el certificat de superació del procés selectiu abans no finalitzi el termini d'inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l'activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l'inici de l'activitat.
 

Preu

1.845,60 €

 

* Aquesta taxa correspon a l'any 2012. En aquest curs s'aplicarà la taxa que sigui vigent el 9 de setembre de 2013.

 • L'import de la matrícula s'ha d'abonar, un cop l'alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l'Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Bank, sa.
 • A l'hora de fer l'ingrés s'ha d'indicar el número de referència que consta a la butlleta que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
 

Informació

Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)
Fax 93 567 50 30

 
Data d'actualització: 09.05.2013