• Imprimeix

Qualitat

Objectius de qualitat i certificació ISO

L'Institut està certificat per la ISO 9001:2015 en sistema de gestió a les activitats següents:

iso 2015
 • formació
 • selecció i avaluació
 • recerca, innovació i difusió d'informació en matèria de seguretat, riscos i emergències
 • Centre de Coneixement de la Seguretat

 

L'entorn d’aprenentatge en línia ISPC en xarxa està certificat per la ISO 27001 en gestió de seguretat i sota la supervisió de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament d’Interior.

 

La política de qualitat de l’ISPC fixa les premisses següents com a directrius fonamentals per a definir i garantir la qualitat, així com per a establir un compromís de millora contínua:

 • Donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat de l’ISPC.
 • Actualitzar els programes formatius d’acord amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Adequar contínuament els processos formatius i el rigor de l’actuació docent.
 • Millorar contínuament les intervencions de selecció i avaluació intentant aplicar les metodologies i eines més adequades a cada finalitat.
 • Garantir l’actualització i l'aplicació del coneixement expert en competències per al desenvolupament del capital humà a les institucions de referència.
 • Fer projecció internacional dels col·lectius relacionats amb l’ISPC.
 • Ser una entitat reconeguda en l'àmbit nacional i internacional quant a la recerca i el coneixement en matèria de seguretat, riscos i emergències.
 • Garantir la qualitat i la capacitat de resposta de les necessitats d’informació bibliogràfica i documental relativa a la seguretat.
 • Orientar-se cap a la satisfacció del client/usuari.
 • Disposar d'un entorn adequat per tal de portar a terme les activitats de l’ISPC de manera completa.
 • Fomentar l’Administració propera a la ciutadania i sensible a les necessitats de la societat.

 

Aquestes directrius proporcionen un marc de referència per definir la política de qualitat, que es mesura mitjançant indicadors als quals s’assignen estàndards de qualitat o valors de referència.

La Direcció revisa anualment la política i els objectius de qualitat per tal de garantir-ne l'adequació, i també periòdicament fa el seguiment del compliment dels objectius per tal de conèixer el seu nivell de consecució.

Tant la política com els objectius de qualitat mantenen la coherència i l'alineació amb el Pla estratègic.

Data d'actualització:  20.11.2018