• Imprimeix

Oficina d'atenció en línia a l'alumnat

S'atenen exclusivament comunicacions d'alumnes que actualment cursin alguna activitat formativa o que l'hagin acabat recentment i que tinguin relació directa amb el desenvolupament d'aquesta activitat

Ompliu i envieu el formulari en línia com a alumne/a de l'Escola de Policia o de l'Escola de Bombers i Protecció Civil per fer arribar qualsevol incidència, queixa, suggeriment o agraïment.

Es pot fer tant a títol individual com en representació de tot un grup o secció d'un curs (en aquest cas, és el delegat/ada qui ha de fer la comunicació).

Un cop rebuda, s'elevarà la qüestió a l'òrgan corresponent i, amb la màxima brevetat possible, rebreu alguna resposta sobre la situació i les accions que en derivin.

 

Si voleu informació sobre cursos o sobre tràmits d'altres qüestions, utilitzeu la bústia de contacte de l'ISPC

Data d'actualització:  21.12.2016