• Imprimeix

La violència entre joves en espais d'oci nocturn

Un estudi comparatiu europeu

coberta versió anglesa

Coberta de l'edició en anglès

  • Coedició: Escola de Policia de Catalunya; Atelier, 2007.
  • Format: 17 x 24 cm  / Pàgines: 194

En aquest llibre es recullen els resultats d'un estudi comparat entre cinc països europeus sobre les dimensions de la violència entre joves en els espais nocturns de festa i sobre l'eficàcia de les mesures preventives preses pels actors socials i institucionals davant d'aquest fenomen.

Aquest projecte de recerca d'abast europeu va ser impulsat i coordinat per l'Escola de Policia de Catalunya, amb el suport de la Comissió Europea en el marc del Programa Daphne II, i dirigit científicament pel doctor Amadeu Recasens i Brunet.

Hi han participat també el Grup d'Investigació en Criminologia i Sociologia de la Universitat de Gant (Bèlgica); el Centre d'Investigacions Sociològiques sobre el Dret i les Institucions Penals del Centre Nacional de Recerca Científica (CESDIP-CNRS, França); el Servei de Promoció i Desenvolupament de la Política de Seguretat i de la Policia Local de la Regió Emília-Romanya (Itàlia), i de l'Escola de Criminologia de la Universitat de Porto (Portugal).

Llibre publicat en català, espanyol i anglès

La violencia entre jóvenes en espacios de ocio nocturno. Un estudio comparativo europeo

  • Coedición: Atelier; Escola de Policia de Catalunya, 2007
  • Colección "Políticas de Seguridad", 4

Este libro recoge los resultados de un estudio comparativo realizado en varios países europeos sobre las dimensiones de la violencia entre jóvenes en los espacios de fiesta y sobre la eficacia de las medidas preventivas tomadas por los diversos actores sociales e institucionales ante este fenómeno.

Violence between young people in night-time leisure zones. A european comparative study

Edition: VUBPRESS Brussels University Press, 2007

This publication offers the results of a European research project (involving researchers from six countries -Belgium, France, Italy, Portugal, Spain and the United Kingdom) on violence amongst juvenils in night-time leisure areas, using a comparative and qualitative method.