La policia en una societat democràtica

Escola de Policia de Catalunya; Consell d'Europa, 2001.

Format: 21 x 21 cm, 44 pàg.


La policia: capdavantera dels drets humans?
és el resultat de la tasca desenvolupada pel Grup de treball sobre la policia i els drets humans del Consell d'Europa. S'hi recullen una sèrie d'idees i suggeriments estructurats en forma de guia, per tal de poder constatar el nivell d'observança dels drets humans en la pràctica professional i en situacions concretes del servei.

Aquesta guia pot ser útil tant als responsables i gestors dels serveis de policia com als qui es dediquen a la formació policial. Per aquesta raó, l'Escola de Policia de Catalunya l'ha traduït al català, amb la voluntat d'aportar recursos als professionals i comandaments de la policia del nostre país que els ajudin en la seva fonamental funció de promoure i respectar els drets humans en l'acompliment de la seva feina.

Data d'actualització:  24.10.2013