• Imprimeix

Publicacions de l'ISPC

Revista Catalana de Seguretat Pública

Català / español (1997-2014)

Col·lecció "Segments de Seguretat"

Publicació de resultats d'estudis, recerca i activitats de cooperació internacional impulsats per l'Institut (2010- )

Capacitació per a la planificació de l'autoprotecció en l'àmbit de Catalunya

Material de suport per a capacitar personal tècnic superior en elaboració de plans d'autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya (2012)

Capacitació per a la planificació de l'autoprotecció en l'àmbit local

Material de suport per a capacitar personal tècnic en elaboració de PAU d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local (2017: textos actualitzats d'acord amb el Decret 30/2015)

La violència entre joves en espais d'oci nocturn

Estudi comparatiu de diversos països europeus. Edició en català, castellà i en anglès (2007)

La policia: capdavantera dels drets humans?

Traducció de la Guia elaborada pel Grup de treball sobre policia i drets humans del Consell d'Europa (2001)

"Col·lecció Legislativa"

Textos legals relacionats amb la seguretat editats en català (1998-2003)