• Imprimeix

Novetats bibliogràfiques

BOSCH, Jaume. La Nostra policia: el model de seguretat de Catalunya des de 1978 fins als atemptats de 2017 i l'1 d'octubre. Vic : Eumo editorial, 2018. 252 p.(Punts de vista ; 4). ISBN 9788497666466

 

“Aquesta és la nostra policia”, va dir molta gent arran dels atemptats de l’agost de 2017 i, sobretot, després dels fets de l’1 d’octubre. És un crit d’agraïment, i d'identificació i afirmació política amb uns cossos policials. Com les flors dipositades als vehicles dels Mossos i la Guàrdia Urbana a la manifestació de Barcelona pocs dies després dels atemptats.

El sistema policial de Catalunya va néixer els anys vuitanta, confrontat amb el model centralista i repressor del franquisme. Des d’aleshores s’ha anat consolidant fins a substituir els cossos de seguretat de l’Estat, un fet gairebé inèdit en els darrers quaranta anys en països que no són independents. Però no tot han estat encerts. Jaume Bosch aporta elements d’anàlisi que ajuden a entendre com hem arribat fins aquí, quines resistències ha exercit i exerceix l’Estat central, i quina seguretat ha de voler una societat democràtica que s’enfronta al sorgiment d’ideologies reaccionàries, un terrorisme globalitzat i noves formes de criminalitat. Una anàlisi que es mou, com diu Rafael Ribó al pròleg, per la línia fina que relaciona el dilema entre la seguretat i la defensa de les llibertats i dels drets humans.

 

GUILLÉN LASIERRA, Francesc. Desencuentros entre la policía y el público: factores de riesgo y estrategias de gestión. Barcelona: Bosch Editor, 2018. 256 p. ISBN 9788494868474

 La immensa majoria de trobades entre la policia i la ciutadania són plaents i satisfactòries per a ambdues parts, tal com demostren els resultats de les enquestes més recents. No obstant això, quan algunes d'aquestes trobades es compliquen ─a causa dels molts factors que poden incidir-hi- i una o totes dues parts utilitzen algun tipus de força, les controvèrsies que s'originen poden tenir conseqüències notables en l'opinió pública i per a les relacions de la policia amb el públic, relacions vitals per a la legitimitat policial en un estat democràtic. Aquestes controvèrsies es plasmen en discussions molt viscerals i sense fonaments sòlids. De fet, en el nostre context no hi ha estudis solvents sobre els factors que incideixen en l'aparició de tensió en les trobades entre la policia i la ciutadania. Cal, per tant, identificar tan detalladament com es pugui els factors  que poden influir en l'actitud i la conducta tant de la policia com dels ciutadans amb els quals interactuen. Aquest llibre pretén d'identificar els factors més rellevants i determinar alguns criteris a seguir per a una bona gestió d'aquestes trobades, de manera que les satisfactòries augmentin i les conflictives redueixin els nivells de tensió i de violència. Amb aquesta finalitat l'obra revisa tota la literatura criminològica sobre el tema i inclou experiències de gestió amb efectes positius.

GARCÍA MAGNA, Deborah Isabel. La Lógica de la seguridad en la gestión de la delincuencia. Madrid : Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2018. 335 p. (Derecho penal y criminología . ISBN 9788491234968

Aquests últims anys vivim unes transformacions socials, polítiques i econòmiques que tenen un gran impacte en les estratègies de control de la delinqüència. Aquests canvis han provocat l'aparició d'un nou model politicocriminal, el de la seguretat ciutadana, que estaria desplaçant gradualment el model penal clàssic. Un dels seus punts de partida és l'increment de les fonts de risc i la sensació generalitzada d'inseguretat que experimenta la ciutadania. Això fa que sovint la gent no comprengui o no sigui receptiva a les aproximacions racionals a la delinqüència i que accepti mesures dirigides fonamentalment a calmar la por i la indignació davant el delicte. El dret penal ja no restringeix el seu àmbit d'actuació al mínim imprescindible, sinó que desplega els seus efectes de manera intensa. Es fomenta així un sistema que presenta el fet delictiu com la conseqüència d'una societat massa tolerant amb el desordre i d'un Estat assistencial garantista i indulgent en excés.

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la. La Lógica del terrorismo. Madrid : Alianza Editorial, 2006. 403 p. ISBN 8420648264.

El terrorisme provoca un enorme desconcert intel·lectual i moral. La seva estremidora influència fa que una part de la ciutadania cregui en les seves excuses, mentre que molta altra gent atribueix la seva crueltat a la bogeria, el fanatisme, les injustícies, el xoc entre cultures, etc. El present llibre respon a la necessitat de treure a la llum les causes d'una pràctica criminal, la nociva influència de la qual no ha deixat d'augmentar des de final del segle XIX. Per a això examina el terrorisme des de tots els seus aspectes, il·lustra les anàlisis amb relats dels principals grups terroristes contemporanis i revisa les múltiples hipòtesis explicatives suggerides i les evidències obtingudes després de diverses dècades d'investigació.

PINTADO ALCÁZAR, AlbertoAnálisis criminológico de los asesinos en serie. Madrid : Dykinson, 2017. 462 p. (Biblioteca de Criminología). ISBN  9788491484981. 

La present investigació desenvolupa una anàlisi criminològica dels assassins en sèrie tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica. En aquest sentit, l'obra s'estructura en dues parts clarament diferenciades. En primer lloc, s’examina el marc teòric que envolta els assassins en sèrie  per a verificar aspectes tan significatius com la seva conceptualització, requisits identificatius i diferenciació amb altres delinqüents, origen i fases per on passen, prestant una especial atenció a la fantasia, com a element nuclear de la conducta de l'assassí serial, la motivació i el modus operandi amb què actuen.La segona part se centra exclusivament en l'estudi d'assassins en sèrie que han comès els seus crims a Espanya, tenint en tot moment com a referència els fets provats en les diferents sentències condemnatòries. Així doncs, s'estudia detalladament cada un dels casos descrits, ressaltant els aspectes més cridaners de cadascun i contrastant-lo amb els paràmetres teòrics esmentats en el capítol anterior, amb l’objectiu d’analitzar-los amb el rigor científic propi d'una investigació d'aquestes característiques.

JUDT, Tony.  Algo va mal. [Barcelona] : Taurus, cop. 2016. 226 p.  (Pensamiento). 9788430618231.

«Per què ens hem afanyat tant a enderrocar els dics que laboriosament van aixecar els nostres predecessors? Tan segurs estem que no s'acosten inundacions?» ─es pregunta Judt, un dels pensadors contemporanis més importants. Judt, que rebutja tant l'individualisme extrem de la dreta com el desacreditat posat retòric de l'esquerra, ens desafia a oposar-nos als mals de la nostra societat i afrontar la nostra responsabilitat sobre el món en què vivim.

CAPELL i MANZANARES, Joan Miquel. Wad-Ras. Barcelona : La Magrana, 2018. 348 p. ( La Negra ; 54). ISBN 9788482648385

 Una reclusa ha mort a la presó de Wad-Ras i tot apunta a una sobredosi d’heroïna. Pot haver-hi alguna cosa més? Inesperadament el jutge encarrega la investigació als Mossos d’esquadra. És la primera vegada que se’ls assigna un cas coma policia judicial, des de la reinstauració del cos, i la desició no agrada a tothom. Però és una oportunitat. Única.

Basada en un cas real investigat per l’autor com a mosso d’esquadra, Wad-Ras és una novel·la apassionant en la trama i també quan recrea, amb una evocació no exempta d’humor, in país, una època i una policia – només vint-i-cinc anys enrere- que semblen molt llunyants.

BRUN, Géraud. Vers quelle sécurité sur le Cloud? : Opportunité de la Blockchain. Paris : L'Harmattan, [2017]. 178 p. ISBN 9782343119885

Cap al final de la primera dècada dels 2000, el núvol s’ha desenvolupat i gradualment ha anat envaint el nostre espai diari per mitjà dels nostres telèfons, ordinadors, tauletes i altres objectes connectats. Quina seguretat en podem esperar? Aquest llibre presenta un resum tècnic, econòmic, legal i legislatiu sobre el núvol. L'autor també esmenta l'interès de la tecnologia de Blockchain, que obre moltes oportunitats i on la informació es pot emmagatzemar en molts ordinadors, situats a la mateixa ubicació física, o es pot dispersar en una xarxa d'ordinadors interconnectats.

MARTIN, Gus. Understanding terrorism : challenges, perspectives and issues. Los Angeles : Sage, 2017. 6th Edition. 542 p.  ISBN 9781483378985 

“Comprenent el terrorisme: reptes, perspectives i altres qüestions” ofereix una exploració multidisciplinària i integral del terrorisme nacional i internacional que ajuda l’estudiant/lector a desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per avaluar de manera crítica les expressions i les causes subjacents del terrorisme. Aquesta 6a edició ha estat actualitzada amb noves informacions sobre atacs i organitzacions terroristes, així com temes clau com els estats fallits, el model de llops solitaris, el terrorisme d'estat, les violacions dels drets humans i el ciberterrorisme. S'ha ampliat també la discussió sobre les polítiques i el contraterrorisme per ajudar l’estudiant/lector a comprendre els reptes, les perspectives i els temes rellevants per al terrorisme actual.

MARCET, XavierEsquivar la mediocridad. Notas sobre management: complejidad, estrategia e innovación.Barcelona: Plataforma Editorial, 2018. 222 p. ( Autenticidad y sentido). ISBN 9788417114350 

Hi ha molts factors que poden portar una empresa a la mediocritat: la pèrdua d'atractiu; la incapacitat de satisfer el client, d'inspirar o d'innovar, o la impossibilitat de gestionar el talent dels seus treballadors. La ràpida tecnologització de la societat, juntament amb l'aparició de nous models de negoci i agilitat estratègica, forcen les organitzacions i els seus líders a desplegar un nou sistema de gestió capaç d'afrontar la complexitat. Marcet, conscient dels reptes que afronten les empreses avui en dia, presenta en aquesta obra reflexions nascudes de moltes hores d'entrevistes, reunions, sessions de treball amb empreses i universitats. És la crònica d'un esforç per omplir de sentit i autenticitat les agendes professionals. Des d'una òptica diferent podem percebre la innovació, la gestió de la complexitat, la transformació cultural o la comunicació.

WAGENSBERG, JorgeTeoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas. Barcelona: Tusquets Editores, 2017. 286 p. (Metatemas: libros para pensar la ciencia; 138). ISBN 9788490663622

Eclosió d’idees, que s'obren camí, triomfen, arriben a la glòria, però també decauen i s'arruïnen. Això porta l'autor a preguntar-se: com sorgeix una bona idea? Com madura? Quan cau en desgràcia? Què és, en definitiva, la creativitat? Aquest llibre no és un receptari d'idees ni un manual de consells per a crear, sinó la proposta d'una ambiciosa teoria general de la creativitat amb la mediocritat com a contrapunt. L'assaig explora una gran diversitat d'exemples extrets de la història de la ciència, l'art i la vida quotidiana i es pregunta per les atmosferes, ambients i actituds més idònies a l'hora de generar coneixement fresc i útil per anticipar-se a la incertesa.

Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, 2017. 421 p. (Estudios) ISBN 9788491527411

 En aquesta obra s'estudien els aspectes més rellevants de l'enjudiciament de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, tant des de la perspectiva doctrinal com jurisprudencial,

S’aborda, amb rigor i profunditat, molts dels múltiples problemes penals i processals que ha suscitat l'atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques. Per a la consecució d'aquesta tasca s'han combinat la perspectiva teòrica i pràctica juntament amb la inexcusable i sempre útil mirada al Dret estranger.

El Proceso penal en ebullición : II Memorial Profesor Manuel Serra. Barcelona : Atelier, 2017. 187 pàgines (Processus iudicii ; 51). ISBN 9788416652839

 En aquest volum es recullen les intervencions de dos fiscals, un advocat de l'Estat, dos magistrats, dos advocats i deu professors de Dret Processal; la pluralitat de punts de vista està, per tant, garantida. Diverses institucions de singular importància dins el procés penal són analitzades amb esperit crític, solidesa conceptual i visió pràctica. El dret de defensa, les alternatives al procés i la justícia restaurativa conciten lloances i recels gairebé a parts iguals i això es demostra amb les opinions contraposades d'un ampli grup de professionals. I, com a millor colofó, un repàs al futur del procés penal de la mà del fiscal integrant de la comissió que va redactar l'últim avantprojecte del Codi Processal Penal.

Data d'actualització:  12.11.2018