• Imprimeix

Novetats bibliogràfiques

JUDT, Tony.  Algo va mal. [Barcelona] : Taurus, cop. 2016. 226 p.  (Pensamiento). 9788430618231.

«Per què ens hem afanyat tant a enderrocar els dics que laboriosament van aixecar els nostres predecessors? Tan segurs estem que no s'acosten inundacions?» ─es pregunta Judt, un dels pensadors contemporanis més importants. Judt, que rebutja tant l'individualisme extrem de la dreta com el desacreditat posat retòric de l'esquerra, ens desafia a oposar-nos als mals de la nostra societat i afrontar la nostra responsabilitat sobre el món en què vivim.

CAPELL i MANZANARES, Joan Miquel. Wad-Ras. Barcelona : La Magrana, 2018. 348 p. ( La Negra ; 54). ISBN 9788482648385

 Una reclusa ha mort a la presó de Wad-Ras i tot apunta a una sobredosi d’heroïna. Pot haver-hi alguna cosa més? Inesperadament el jutge encarrega la investigació als Mossos d’esquadra. És la primera vegada que se’ls assigna un cas coma policia judicial, des de la reinstauració del cos, i la desició no agrada a tothom. Però és una oportunitat. Única.

Basada en un cas real investigat per l’autor com a mosso d’esquadra, Wad-Ras és una novel·la apassionant en la trama i també quan recrea, amb una evocació no exempta d’humor, in país, una època i una policia – només vint-i-cinc anys enrere- que semblen molt llunyants.

BRUN, Géraud. Vers quelle sécurité sur le Cloud? : Opportunité de la Blockchain. Paris : L'Harmattan, [2017]. 178 p. ISBN 9782343119885

Cap al final de la primera dècada dels 2000, el núvol s’ha desenvolupat i gradualment ha anat envaint el nostre espai diari per mitjà dels nostres telèfons, ordinadors, tauletes i altres objectes connectats. Quina seguretat en podem esperar? Aquest llibre presenta un resum tècnic, econòmic, legal i legislatiu sobre el núvol. L'autor també esmenta l'interès de la tecnologia de Blockchain, que obre moltes oportunitats i on la informació es pot emmagatzemar en molts ordinadors, situats a la mateixa ubicació física, o es pot dispersar en una xarxa d'ordinadors interconnectats.

MARTIN, Gus. Understanding terrorism : challenges, perspectives and issues. Los Angeles : Sage, 2017. 6th Edition. 542 p.  ISBN 9781483378985 

“Comprenent el terrorisme: reptes, perspectives i altres qüestions” ofereix una exploració multidisciplinària i integral del terrorisme nacional i internacional que ajuda l’estudiant/lector a desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per avaluar de manera crítica les expressions i les causes subjacents del terrorisme. Aquesta 6a edició ha estat actualitzada amb noves informacions sobre atacs i organitzacions terroristes, així com temes clau com els estats fallits, el model de llops solitaris, el terrorisme d'estat, les violacions dels drets humans i el ciberterrorisme. S'ha ampliat també la discussió sobre les polítiques i el contraterrorisme per ajudar l’estudiant/lector a comprendre els reptes, les perspectives i els temes rellevants per al terrorisme actual.

MARCET, XavierEsquivar la mediocridad. Notas sobre management: complejidad, estrategia e innovación.Barcelona: Plataforma Editorial, 2018. 222 p. ( Autenticidad y sentido). ISBN 9788417114350 

Hi ha molts factors que poden portar una empresa a la mediocritat: la pèrdua d'atractiu; la incapacitat de satisfer el client, d'inspirar o d'innovar, o la impossibilitat de gestionar el talent dels seus treballadors. La ràpida tecnologització de la societat, juntament amb l'aparició de nous models de negoci i agilitat estratègica, forcen les organitzacions i els seus líders a desplegar un nou sistema de gestió capaç d'afrontar la complexitat. Marcet, conscient dels reptes que afronten les empreses avui en dia, presenta en aquesta obra reflexions nascudes de moltes hores d'entrevistes, reunions, sessions de treball amb empreses i universitats. És la crònica d'un esforç per omplir de sentit i autenticitat les agendes professionals. Des d'una òptica diferent podem percebre la innovació, la gestió de la complexitat, la transformació cultural o la comunicació.

WAGENSBERG, JorgeTeoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas. Barcelona: Tusquets Editores, 2017. 286 p. (Metatemas: libros para pensar la ciencia; 138). ISBN 9788490663622

Eclosió d’idees, que s'obren camí, triomfen, arriben a la glòria, però també decauen i s'arruïnen. Això porta l'autor a preguntar-se: com sorgeix una bona idea? Com madura? Quan cau en desgràcia? Què és, en definitiva, la creativitat? Aquest llibre no és un receptari d'idees ni un manual de consells per a crear, sinó la proposta d'una ambiciosa teoria general de la creativitat amb la mediocritat com a contrapunt. L'assaig explora una gran diversitat d'exemples extrets de la història de la ciència, l'art i la vida quotidiana i es pregunta per les atmosferes, ambients i actituds més idònies a l'hora de generar coneixement fresc i útil per anticipar-se a la incertesa.

Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, 2017. 421 p. (Estudios) ISBN 9788491527411

 En aquesta obra s'estudien els aspectes més rellevants de l'enjudiciament de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, tant des de la perspectiva doctrinal com jurisprudencial,

S’aborda, amb rigor i profunditat, molts dels múltiples problemes penals i processals que ha suscitat l'atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques. Per a la consecució d'aquesta tasca s'han combinat la perspectiva teòrica i pràctica juntament amb la inexcusable i sempre útil mirada al Dret estranger.

El Proceso penal en ebullición : II Memorial Profesor Manuel Serra. Barcelona : Atelier, 2017. 187 pàgines (Processus iudicii ; 51). ISBN 9788416652839

 En aquest volum es recullen les intervencions de dos fiscals, un advocat de l'Estat, dos magistrats, dos advocats i deu professors de Dret Processal; la pluralitat de punts de vista està, per tant, garantida. Diverses institucions de singular importància dins el procés penal són analitzades amb esperit crític, solidesa conceptual i visió pràctica. El dret de defensa, les alternatives al procés i la justícia restaurativa conciten lloances i recels gairebé a parts iguals i això es demostra amb les opinions contraposades d'un ampli grup de professionals. I, com a millor colofó, un repàs al futur del procés penal de la mà del fiscal integrant de la comissió que va redactar l'últim avantprojecte del Codi Processal Penal.

RÍOS MARTÍN, Julián Carlos; SEGOVIA BERNABÉ, José Luis; ETXEBARRIA ZARRABEITIA, Xabier. Manual para la defensa de los derechos y las libertades ante la intervención de la policía: propuestas de buenas prácticas judiciales, policiales y penitenciarias. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 2015. 711 p. ISBN 9788484686064 

El Manual tracta de donar una resposta metòdica i realista a l'etern dilema de la confrontació entre la llibertat i la seguretat en un estat democràtic. Cal facilitar formació integral a les forces i cossos de seguretat i als que exerceixen tasques de custòdia i rehabilitació a les presons per evitar la mala praxi i perquè es consolidi i respecti la cultura dels drets humans. La diferència entre els guardadors i els custodiats, entre els que infringeixen les normes i els que persegueixen les infraccions, és fonamentalment moral i legal. L'obra, amb un enfocament pràctic i positiu, està articulada en sis parts, que tracten l'activitat de la policia, la dels centres penitenciaris i la dels centres d'internament d'estrangers.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carlos Manuel. Planes de autoprotección y de emergencias. Madrid: Editorial Reus, 2017. 231 p.  (Criminología y práctica policial). ISBN 9788429019735

Obra adaptada a la nova Llei del sistema nacional de protecció civil. Constitueix una eina pràctica que proporciona les nocions bàsiques i els recursos necessaris per confeccionar, analitzar i valorar el contingut i la implantació efectiva dels plans d'autoprotecció als diferents professionals involucrats en el seu desenvolupament.

DONNET, Arnaud. Sécurité civile et décentralisation. Paris: Harmattan, cop. 2016. 183 p. (Administration et aménagement du territoire). ISBN 9782343088549

En la seguretat civil convergeixen dos àmbits, diferents però interdependents: un propi de l'Estat (gestió operativa a través de la policia administrativa) i, l'altre, el de les autoritats locals (creació i gestió del servei de seguretat pública). Són implementats pels corresponents serveis d'incendis i rescat, que proporcionen una missió sobirana compartida per protegir les persones, la propietat i el medi ambient. Les reformes territorials són una oportunitat per considerar noves maneres de modernitzar aquesta prerrogativa atípica on el ciutadà s'ha convertit en el primer responsable de la seguretat civil.

FOTTORINO, Éric (comp.). ¿Quién es Dáesh? : claves para comprender el nuevo terrorismo . Barcelona : Paidós, 2017. 175 p. (Estado y Sociedad). ISBN 9788449333057.


A partir de l'anàlisi de grans especialistes en l'islam i el Pròxim Orient, i també de textos d'escriptors, historiadors i filòsofs, ens trobem davant d'un compendi essencial per comprendre la naturalesa de Daesh i la seva història. En aquesta obra s’ofereix una visió rica i aclaridora d'aquest actor pertorbador que ha irromput en el nostre dia a dia i que ha suplantat Al-Qaeda com el màxim exponent del terrorisme internacional.

CATTARUZZA, Amaël. Atlas des guerres et conflits : un tour du monde géopolitique. Paris : Éditions Autrement, 2017. 96 p. (Collection Atlas/monde) . ISBN 9782746744813 

Prop de 100 mapes i gràfics per ordinador per entendre la complexitat de guerres i conflictes contemporanis i futurs. Armes, actors: quines formes prenen les guerres avui?

Panorama de les tensions i els conflictes més recents: la guerra a Síria, el conflicte a Ucraïna, els refugiats a Europa, el terrorisme islamista...

Les rivalitats ideològiques, l'escassetat de la terra i els recursos, les tensions d'identitat: quines seran les guerres de les properes dècades?

Terrorisme, tensions econòmiques, desastres ecològics, separatisme, moviments migratoris: els estats del món s'enfronten a noves i complexes amenaces i situacions.

Data d'actualització:  17.09.2018