• Imprimeix

Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS)

El CCS:

  • recull, organitza i posa a disposició del públic la informació bibliogràfica i documental relativa a la seguretat, els riscos i les emergències;
  • dona suport a les activitats de docència, aprenentatge i recerca de l'Institut;
  • col·labora en la difusió de la recerca de l'Institut.

Públic usuari: alumnes, estudiants, professorat i personal de l'ISPC; personal del Departament d'Interior; professionals dels cossos de policia, de bombers, de protecció civil i altres col·lectius de seguretat i emergències de Catalunya. Les persones externes poden accedir al CCS si prèviament fan la petició amb el formulari de consulta.

Biblioteca i accés al catàleg

El catàleg propi del CCS participa en els catàlegs de les BEG i del CCUC

Fons documentals

Fons general i especialitzat, fons local, hemeroteca, cartoteca i recursos digitals

Serveis

Cerca personalitzada de documentació, préstec personal i interbibliotecari, accés a Internet i Wi-Fi, visites guiades...

Situació, horaris i atenció al públic

Apartat d'informació pràctica